Selles privaatsuspoliitikas esitatakse teave isikuandmete töötlemise kohta - kuidas me kogume, töötleme, säilitame Teie isikuandmeid. Mõistame isikuandmete kaitse olulisust, seetõttu austame oma klientide ja teiste andmesubjektide (edaspidi - andmesubjekt) privaatsust ja kaitseme isikuandmeid.
1. Andmete vastutav töötleja
Teave Teie andmete vastutava töötleja kohta kaubamärgi alusel:

Andmete vastutav töötleja

Kaubamärk

OÜ „Apranga Estonia”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Zara

OÜ „Apranga HEST”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Zara Home

OÜ „Apranga BEE”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Bershka

OÜ „Apranga PB Trade”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Pull&Bear

OÜ „Apranga ST Retail”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Stradivarius

OÜ „Apranga MDE”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Massimo Dutti

OÜ „Apranga Ecom EE”, registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Oysho

OÜ „Apranga” registered address: Rotermanni 18/1, Tallinn

Kõik teised kaubamärgid, välja arvatud loetelu ülalpool


2. Isikuandmete kategooriad, töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused
2.1. Lepingute sõlmine klientidega ja äripartneritega, nende täitmine ning raamatupidamisnõuete täitmine

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Lepingu täitmine, õigusaktide nõuete täitmine.

Klientide ja äripartneritega (füüsiliste ja juriidilistega) lepingute sõlmimine ja täitmine: kliendi, äripartneri, tema töötaja või esindaja eesnimi, perekonnanimi, ametikoht, e-posti aadress ja (või) telefoninumber, sünnikuupäev või isikukood. Füüsiliste isikutega lepingute sõlmimise ja täitmise eesmärgil võib lisaks töödelda ka neid isikuandmeid: aadress, kliendi mõõdud, mis on vajalikud riideeseme tellimiseks, teave tellitud riideeseme kohta.

Kliendi isikuandmete kategooriad, mida töödeldakse konkreetsel juhul, sõltuvad lepingu, mida sõlmitakse ja mida täidetakse, iseloomust. Igal juhul töödeldakse vaid nii palju isikuandmeid, kui seda on vaja selleks, et täita lepingut või nõuetekohaselt täita õigusaktide nõudeid.

Raamatupidamisnõuete täitmine: arvete väljastamisel töödeldakse neid isikuandmeid - eesnimi, perekonnanimi, aadress ja muud andmed, kui seda soovib klient. Hallates saadud arveid, töödeldakse vaid neid isikuandmeid, mida on kohustuslik töödelda vastavalt õigusaktides esitatud nõuetele.


2.2. Otseturundus ja osalemine kliendiprogrammis

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Nõusolek

Eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, aadress, linn, telefoninumber, e-posti aadress, sotsiaalmeedia konto andmed, kaubamärk, mis huvitab klienti. Andmeid sünnikuupäeva ja aadressi kohta töödeldakse vaid neil juhtudel, kui isik nõustub neid esitama, samuti siis, kui teavet esitatakse kaupluste, kes on lisatud Prestiiži, City ja Karen Milleni kliendiprogrammi, klientidele.

Lisaks töödeldakse teavet klientide ostetud kaupade kohta, kui otseturunduse sisuga teavet esitatakse kliendiprogrammis osalejale või kui isik nõustub saama teavet meie pakkumiste kohta, mis on seotud allahindluste, kampaaniate, väljamüükide, uute kollektsioonide ja üritustega, mis on ette nähtud kliendiprogrammis osalejatele.


2.3. Isikuandmete edastamine frantsiisipartneritele

Kui nõustute, et teie isikuandmed antakse edasi meie frantsiisipartneritele, kellele kuuluvad Max Mara, Marella, Marina Rinaldi, Pennyblack ja Weekend Max Mara kaubamärgid (Max Mara s.r.l., Marella S.r.l., MANIFATTURE DEL NORD s.r.l., MARINA RINALDI s.r.l. või teistele Max Mara Fashion grupi ettevõtetele) selleks, et nad saaksid parandada teenindamise kvaliteeti. Teie nõusoleku alusel võib e-posti aadressi anda edasi frantsiisipartnerile, kellele kuulub MANGO kaubamärk (PUNTO FA, S.L.) selleks, et teile anda teavet MANGO kaupluste allahindluste, kampaaniate ja väljamüükide kohta.


Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Nõusolek

Eesnimi, perekonnanimi, linn, telefoninumber, e-posti aadress.


2.4. Ettevõtte aktsionäride, kasusaajate, juhtimisorganite ja nende liikmete isikuandmete töötlemine sisehalduse ja õiguslike kohustuste täitmise eesmärgil

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Õigusaktide nõuete täitmine

Eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünnikuupäev, elukohaaadress, üldteave väärtpaberite kohta ja muud isikuandmed, mida on vaja töödelda õigusaktide alusel


Õiguslike kohustuste täitmine hõlmab sel juhul:

  • õiguslikke kohustusi, mis on seotud Ettevõtete aktsionäride andmete registreerimise ja töötlemisega, aktsionäride arvestuse ja maksu- ja teiste kehtivate kohustuste täitmiseks.
  • juriidilisi õigusi, mis on seotud Ettevõtte juhtimisorgani moodustamisega, selle tegevuse korraldamisega, Ettevõtte juhtimisorgani ja selle liikmete andmete esitamisega avalikele registritele ja registreerimisega.

2.5. Elektrooniline kaubandus

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Lepingu täitmine.

Eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, mobiiltelefoni number, makseviis, maksekaardi omaniku andmed, maksekaardi number, kaardi kehtivusaeg, kohaletoimetamise aadress, ostetud kaubad, nende hind, ostmiskuupäev ja kellaaeg, konto e-kaupluses registreerimise ajal esitatud kontosse sisselogimise andmed, toimingud kontol, sealhulgas tehnilised andmed (IP aadress, sisselogimise ja sirvimise tehniline teave), ostukorvi andmed, isikudokumendi number, kui tullakse kauplusesse järgi tellitud kaubale.


2.6. Videojälgimine vara kaitsmise eesmärgil

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Õigustatud huvi kaitsta vara

Videosalvestused, kui videokaamerate vaatevälja satuvad kliendid.


2.7. Kauba tagastamise taotluste menetlemine ja täitmine

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Õigusaktide nõuete täitmine

Eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress), andmed tagastatava toote kohta, kauba tagastamise põhjus, pangakonto number. Kontaktandmeid ja andmeid pangakonto numbri kohta töödeldakse vaid neil juhtudel, kui see on vajalik ja vältimatu. Kui tagastatakse ebakvaliteete kaup, palutakse esitada kliendi nimi, perekonnanimi, kontaktandmed (telefoni number või e-posti aadress), kaubaga seotud soov (asendada, parandada puudus, võtta tagasi ja tagastada raha). Võttes arvesse seda, millised juriidilised nõuded kehtivad konkreetses olukorras, võib paluda esitada vaid osa eelnevalt loetletud isikuandmetest. Taotluses või koos sellega võib esitada ka muid taotlusega seotud andmeid (ostutšeki andmed, muu teave).


2.8. Teiste taotluste, päringute ja kaebuste menetlemine ja täitmine

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Lepingu täitmine, õigusaktide nõuete täitmine.

Eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed (telefoninumber või e-posti aadress), päringu, taotluse või kaebuse sisu (sündmus, selle asjaolud, kliendi taotlus, nõue või arvamus, kaup, kliendikaardi number, muu teave).

Muud päringu, taotluse või kaebusega koos esitatavad dokumendid, andmed (ostutšeki andmed, muu teave).


2.9. Töökoha (töökohtade) täitmiseks valiku tegemine ja kandidatuuri hindamine

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Nõusolek

Üldinfotööle kandideeriva isiku kohta: eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, andmed elukoha kohta, e-posti aadress, telefoninumber, informatsioon töökogemuse kohta (töökoht, töötamise periood, ametikoht, vastutused, saavutused), teave hariduse kohta (õppeasutus, õppimisperiood, saadud haridus, kvalifikatsioon), teave kvalifikatsiooni tõstmise kohta (koolitused, saadud sertifikaadid), teave keeleoskuse kohta, keeletasemete kohta, IT-alased oskused, sõiduki juhtimise kogemus, muud kompetentsid, muu info, mille kandidaat esitab elulookirjelduses (CV-s), motivatsioonikirjas (kui see esitatakse) või teistes kandideerimisdokumentides.

Tööle kandideeriva isiku soovid: ametikoht, mis huvi pakub, soovitud töögraafik, tööaeg nädalas või päevas, muu teave, mille kandidaat esitab osas „Kommentaarid“.

Tööandjate arvamus tööle kandideeriva isiku kohta, soovitused: isik, kes esitab arvamuse või soovituse, tema kontaktandmed, arvamuse või soovituse sisu.

Tööle kandideeriva isiku hindamisega seotud teave: kandidaadiga peetud vestluse kokkuvõte, valikut tegeva isiku (isikute) arvamus ja tähelepanekud, kandidaadi testimise (kui see toimub) tulemused.

Erikategooriasse kuuluvate kandidaatide isikuandmeid kogutakse ainult sel juhul ja selles mahus, nagu see on vajalik, teostades valikut konkreetse tööpositsiooni tarbeks ja nagu see on lubatud kehtivate õigusaktide järgi.


2.10. Tööle kandideerivate isikute andmebaasi haldamine ja tööpakkumiste esitamine

Tööle kandideerivate isikute andmed saame tööle kandideerivalt isikult või tööhõiveagentuuridelt, tööotsinguportaalidest ja (või) teistelt töö otsimise, töötajate valiku ja (või) vahendamisteenuseid pakkuvatelt subjektidelt.

Andmete töötlemise õiguslik alus

Andmete kategooriad

Nõusolek

Üldinfotööle kandideeriva isiku kohta: eesnimi, perekonnanimi, sünnikuupäev, andmed elukoha kohta, e-posti aadress, telefoninumber, informatsioon töökogemuse kohta (töökoht, töötamise periood, ametikoht, vastutused, saavutused), teave hariduse kohta (õppeasutus, õppimisperiood, saadud haridus, kvalifikatsioon), teave kvalifikatsiooni tõstmise kohta (koolitused, saadud sertifikaadid), teave keeleoskuse kohta, keeletasemete kohta, IT-alased oskused, sõiduki juhtimise kogemus, muud kompetentsid, muu info, mille kandidaat esitab elulookirjelduses (CV-s), motivatsioonikirjas (kui see esitatakse) või teistes kandideerimisdokumentides.

Tööle kandideeriva isiku soovid: ametikoht, mis huvi pakub, soovitud töögraafik, tööaeg nädalas või päevas, muu teave, mille kandidaat esitab osas „Kommentaarid“.

Tööandjate arvamus tööle kandideeriva isiku kohta, soovitused: isik, kes esitab arvamuse või soovituse, tema kontaktandmed, arvamuse või soovituse sisu.

Tööle kandideeriva isiku hindamisega seotud teave: kandidaadiga peetud vestluse kokkuvõte, valikut tegeva isiku (isikute) arvamus ja tähelepanekud, kandidaadi testimise (kui see toimub) tulemused.

Erikategooriasse kuuluvate kandidaatide isikuandmeid kogutakse ainult sel juhul ja selles mahus, nagu see on vajalik, teostades valikut konkreetse tööpositsiooni tarbeks ja nagu see on lubatud kehtivate õigusaktide järgi.


3. Kust me isikuandmeid saame ja mis juhtudel Teie isikuandmeid edastame?

Paljudel juhtudel esitab isikuandmed andmesubjekt ise. Mõningatel juhtudel võime isikuandmeid saada kolmandatelt isikutelt - tööhõiveagentuuridelt, tööotsinguportaalidest ja (või) teistelt töö otsimise, töötajate valiku ja (või) vahendamisteenuseid pakkuvatelt subjektidelt.

Teie isikuandmeid võib edasi anda riigi- ja omavalitsuse asutustele ja teistele isikutele, kes täidavad seadusega neile pandud funktsioone, kui see on õigusaktides ette nähtud. Me anname teie isikuandmed edasi, kui oleme saanud nende taotluse, või selleks, et esitada, kaitsta või täita oma õigustatud huve.

Isikuandmete edastamine frantsiisipartneritele, otseturundus ja osalemine kliendiprogrammis

Teie nõusoleku alusel, kui see on vajalik selleks, et saaksime Teile esitada teavet allahindluste, kampaaniate, väljamüükide ja uute kollektsioonide kohta, ja tagada Teie võimalus osaleda meie kliendiprogrammis, võib Teie isikuandmeid edasi anda ka alljärgnevalt nimetatud kolmandatele isikutele:

  • APRANGA gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kui nad vastutavad teatud funktsioonide, mis on vajalikud pakkumiste esitamiseks Teile, täitmise eest;
  • eklaami-, ajakirjanduse planeerimise, avalike suhete ja ürituste korraldamise teenuseid osutavatele ettevõtetele;
  • SMS sõnumeid edastavatele ettevõtetele;
  • tarkvarahoolduse, tugiteenuseid osutavatele ettevõtetele.

Teie nõusoleku alusel võib Teie isikuandmeid edastada ka meie partneritele - Max Mara Fashion grupi ettevõtetele ja PUNTO FA, S.L. Rohkem teavet meie partneritele isikuandmete edastamise kohta leiate punktist 1.3 „Isikuandmete edastamine frantsiisipartneritele“.

Isikuandmete edastamine töökoha täitmise valiku ja kandidatuuri hindamise, tööle kandideerivate isikute andmebaasi haldamise ja tööpakkumiste esitamise eesmärgil

Isikuandmeid võib edasi anda kolmandatele isikutele, kes aitavad meil teostada kandidaatide valikut või kes osutavad meile kandidaatide valikuga, hindamisega ja sisehaldusega seotud teenuseid (näiteks personali valiku, hindamisteenuste pakkujad, andmebaaside programmiseadmete tarnijad, andmebaaside haldusteenuste pakkujad, andmekeskuste, veebi- ja pilveteenuste pakkujad jne). Lisaks saab tööle kandideerivate isikute andmed edastada ka teistele Apranga gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kui nad osalevad juhtivate töötajate kandidatuuri hindamisprotsessis. Kui töötleme isikuandmeid halduskandidaatide andmebaasis ja tööpakkumiste esitamise eesmärgil, võime kandidaadi andmed edastada teistele Apranga gruppi kuuluvatele ettevõtetele, kui vastava isiku kandidatuur võib olla sobiv selles ettevõttes tööle asumiseks. Igal juhul edastame ainult selliseid andmeid, mis on vajalikud konkreetse tellimuse täitmiseks või konkreetse teenuse pakkumiseks.

4. Millised on andmesubjekti õigused ja kuidas neid saab ellu viia?

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega ja sellega, kuidas neid töödeldakse, nõuda esitatud isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, samuti peatada nende töötlemistoimingud (kutsuda tagasi oma nõusolek). Lisaks on Teil õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks isikuandmete töötlemist, õigus andmete ümber tõstmiseks, õigus esitada kaebus Riiklikule andmekaitseinspektsioonile (kontaktandmed leiate veebilehel www.ada.lt) ja mitte nõustuda esitatud isikuandmete töötlemisega. Kui soovite saada põhjalikku teavet nende õiguste rakendamise kohta, esitage päring e-posti aadressil [email protected].


5. Kui kaua säilitame isikuandmeid?

Meie ei säilita Teie isikuandmeid kauem, kui seda nõuavad andmete töötlemise eesmärgid või näevad ette õigusaktid, kui neis on sätestatud pikem säilitamise tähtaeg. Isikuandmeid võib säilitada mitte kauem, kui on öeldud õigusaktides või kui seda on vaja selleks, et ettevõte saaks kaitsta end esitatud nõuete, pretensioonide või hagide vastu, samuti siis, kui isikuandmed on vajalikud uuringu teostamiseks või kui tõend tsiviil-, haldus- või kriminaalasjas.


6. Privaatsuspoliitika sätete muutmine

Jätame endale õiguse muuta neid Privaatsuspoliitika sätteid. Teade nende Privaatsuspoliitika muutmise või täiendamise kohta avaldatakse veebilehel www.aprangagroup.ee.

Seda privaatsuspoliitika versiooni on uuendatud 23 juulil 2019. a.


STATISTILISED ANDMED VEEBISAIDI KASUTAMISE KOHTA

Täiustame enda veebisaiti regulaarselt, et muuta see kasutajatele võimalikult mugavaks. Veebisaidi parendamiseks peame teadma, milline teave meie veebisaidi külastajatele kõige rohkem huvi pakub, millistest riikidest ja linnadest meie külastajad pärit on, kui sageli nad veebisaidile tagasi tulevad, milliseid brausereid ja seadmeid nad kasutavad jne. Google Analyticsi ja nende tööriistadega kogutavate andmete kohta leiate lisateavet siit: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=et.
Kui Te ei soovi, et Google Analytics salvestaks Teie veebikäitumise kohta käivaid andmeid, võite kasutada Google Analyticsi kasutamist keelavat brauseri lisaprogrammi.

MIS ON KÜPSISED?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille veebisait Teie arvutisse salvestab. Küpsised ei sisalda isikuandmeid ning need saadetakse Teie külastatud veebisaidi serverist Teie arvutisse või mobiiltelefoni.

MILLIST TÜÜPI KÜPSISEID MEIE VEEBISAIDIL KASUTATAKSE?

See veebilehekülg kasutab “püsiküpsiseid” (st küpsiseid, mis säilivad Teie lõppseadmel kuni aegumiseni või kuni Teie need kustutate). Veebilehekülg kasutab “Google Analytics” teenust, mida osutab Google, Inc., ja Google’i poolt kasutatavaid kolmanda osapoole küpsiseid (st küpsiseid, mida kasutab isik, kes ei ole veebilehe kontrollija) kasutatakse selleks eesmärgiks. Google’i küpsiseid kasutatakse statistiliste andmete kogumiseks selle kohta, kuidas Te meie veebisaiti kasutate (vt ülalt). Selle veebilehe kasutamisega lubate Te Google’l töödelda endaga seotud andmeid eelpoolkirjeldatud viisil ja eesmärkidel. Palun pange tähele, et me ei vastuta selle eest, kuidas Google oma küpsiseid kasutab.

KUIDAS ME ENDA VEEBISAIDIL KÜPSISEID KASUTAME?

Kasutame küpsiseid eesmärgiga pakkuda Teile veebisaidil paremat sirvimist ja kogemust, eesmärgiga õppida tundma enda veebisaidi kasutajate käitumismustreid ja eesmärgiga analüüsida kasutajate liikumist, et saaksime veebisaiti jooksvalt täiustada. Küpsiseid hoitakse ainult kuni need on vajalikud.

MIDA SAATE TEHA, ET HALLATA ENDA ARVUTISSE SALVESTATUD KÜPSISEID?
Soovi korral saate muuta enda brauseri küpsisesätteid. Küpsiste ja nende haldamise kohta leiate lisateavet veebisaidilt www.allaboutcookies.org.

TEIE ÕIGUSED

Enda õiguste kohta saate lisateavet kui kirjutate aadressil [email protected] ja saadate päringu koos korrektselt täidetud andmesubjekti päringuvormiga, mille leiate siit. Vormi võite ka alla laadida, täita käsitsi ja saata meie kontorisse aadressil Rotermanni 18/1, Tallinn, 8 - 17 (I-IV), 8 - 15.45 (V).

KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTETE MUUTMINE

Meil on õigus seda Küpsiste kasutamise põhimõtteid muuta. Küpsiste kasutamise põhimõtete muutmise või täiendamise kohta avaldame teate enda veebisaidil.

Sellel veebisaidil kasutatakse küpsiseid. Meie küpsiste kasutamise põhimõtetega nõustumiseks ja veebisaidi kasutamise jätkamiseks klõpsake nupule „Nõustun“. Küpsiste kasutamise põhimõtted ja lisateabe meie poolt kasutatavate küpsiste kohta leiate siit